TOP 3 najpopularniejsze usługi geodezyjne Poznań

TOP 3 najpopularniejsze usługi geodezyjne Poznań

Usługi geodezyjne to niezbędny element każdej inwestycji. Podczas budowy domu albo innego budynku mieszkalnego czy po prostu wytyczania działki należy przewidzieć konieczność wykonania prac związanych z geodezją. Nie można tez zapomnieć o przeznaczeniu miejsca na te prace w budżecie. Jakie są najpopularniejsze usługi geodezyjne?

Podziały nieruchomości

Jedną z trzech najczęściej świadczonych usług przez biura geodezyjne jest podział nieruchomości. Taki podział odbywa się w momencie kiedy zmienia się właściciel nieruchomości. Prawnie nazywa się to wydzieleniem z nieruchomości części przez dotychczasowego właściciela na rzecz nowego. Taka zmiana właściciela wymaga określenia w dotychczasowych granicach nieruchomości innej konfiguracji geodezyjnej działek gruntów, które wchodzą w jej skład. Jak dokładnie przebiega odział nieruchomości? Należy zacząć od wstępnego projektu podziału działki, który wykonywany jest z poszanowaniem wcześniej ustalonego miejscowego planu zagospodarowania. Jeśli wniosek zostaje zatwierdzony, geodeta może zacząć pracę. Wytycza on nowe punkty graniczne, czyli nowe granice działek.

Sporządzenie kartoteki budynku

Kartoteka budynku to zbiór danych opisowych danego budynku. Powinna ona zawierać między innymi: rok budowy i przeznaczenie budynku, liczbę kondygnacji (pięter) oraz powierzchnię zabudowy. Jest to dokument niezbędny podczas ubiegania się o kredyt hipoteczny dla nieruchomości zabudowanej. Kartoteka budynku jest także podstawą do określenia wysokości podatku od nieruchomości według stawek odpowiednich dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zatem jeśli dany budynek jest przeznaczony do użytku w działalności gospodarczej, kartoteka będzie ważnym elementem.

Pomiary geodezyjne do wykonania projektów

Pomiary geodezyjne to jedne z najczęstszych usług geodezyjnych. Dotyczą one każdej budowy, ponieważ pomiar geodezyjny jest niezbędny do otrzymania pozwolenia na budowę. Podczas planowania budowy domu pozwolenie na budowę jest kluczowe, ponieważ prace budowlane muszą być poprzedzone otrzymaniem tego dokumentu. Dodatkowo, ekipa budowlana potrzebuje konkretnych wytycznych co do rozmiaru budynku i miejsca, gdzie należy rozpocząć prace. Wytyczenia budynku muszą być również zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego działki. Prace rozpoczynają się od wylania fundamentów, a w następnej kolejności wytycza się ław fundamentowych które określają poziom posadzki parteru.

Wszystkie wyżej wymienione usługi geodezyjne oraz wiele innych są wykonywane przez godetów z odpowiednimi uprawnieniami. Geodetą posiadającym odpowiednie uprawnienia jest Pan inż. Witold Witkowski z Poznania.