Kompetencje i odpowiedzialność prawna członków zarządu i rady nadzorczej w spółkach kapitałowych

Kompetencje i odpowiedzialność prawna członków zarządu i rady nadzorczej w spółkach kapitałowych

Członkowie zarządu i rady nadzorczej w spółkach kapitałowych mają bardzo ważną rolę. To od ich kompetencji, doświadczenia i zaangażowania zależą losy spółki, jej wyniki i sukcesy. Znajomość ich kompetencji i odpowiedzialności jest bardzo ważna, dlatego do nich skierowane jest szkolenie prawne pt. “Zbiór dobrych praktyk zmierzający do zabezpieczenia interesów spółki oraz interesów osób zasiadających w Zarządach i Radach Nadzorczych spółkach kapitałowych”.

Szkolenia Prawne

Szkolenie prawne i znajomość przepisów dla osób zarządzających spółką i rad nadzorczych jest niezwykle ważne, gdyż ich obowiązki zostały jasno sprecyzowane w przepisach prawa. Dlatego na takim szkoleniu poruszane są tematy z zakresu realnych problemów w zarządzaniu spółkami kapitałowymi, zaprezentowane zostają rozwiązania, które zmniejszają ryzyko odpowiedzialności oraz omówione jest najnowsze orzecznictwo w tym zakresie.

Z czego składa się szkolenie i co obejmuje?

Szkolenie składa się z kilku niezbędnych elementów: z prezentacji, z dyskusji, ze studium przypadków, z wykładów oraz z burzy mózgów. Każdy z tych elementów jest niezwykle istotny, gdyż za ich pomocą można zrealizować plan szkolenia obejmujący: zagadnienia wprowadzające do tematu, omówienie kompetencji i działalności zarządu, omówienie odpowiedzialności zarządu na podstawie prawa pracy, prawa cywilnego, prawa upadłościowego a także odpowiedzialności majątkowej, odpowiedzialności za rachunkowość spółki, za zobowiązania podatkowe. Ponadto poruszane są zagadnienia odpowiedzialności karnej i karno-skarbowej, a także z zakresu zabezpieczenia interesów spółki.

Dane szkolenia

Szkolenie zostało zorganizowane w Warszawie przez firmę GenWhy. Szkolenie jest prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów w formie ciekawych warsztatów. Koszt jednodniowego szkolenia to 870zł.