Odszkodowanie z OC sprawcy wypadku. Jak i kiedy przysługuje?

Odszkodowanie z OC sprawcy wypadku. Jak i kiedy przysługuje?

Wypłatę odszkodowania z OC sprawcy wypadku samochodowego można dostać zaraz po miesiącu. W tymże celu należy dać ubezpieczycielowi potrzebne dane do wniosku o likwidację szkody i umówić się z rzeczoznawcą. W wypadku kraksy zadośćuczynienie można uzyskać przez bezpośrednią likwidację szkody. Uzyskanie odszkodowania w razie kraksy może być natychmiastowe oraz łatwe, gdy wiemy, jak postępować. W celu osiągnięcia odszkodowania potrzebne jest przekazanie ubezpieczycielowi informacji traktujących wszelkich uczestników kraksy bądź wypadku i ich samochodów, natomiast również numeru polisy OC sprawcy.

Komu przypadają odszkodowania komunikacyjne?

Odszkodowanie komunikacyjne przypada każdemu pokrzywdzonemu w wypadku, o ile nie jest on jego sprawcą. Świadczenie to należy się zatem zarówno pokrzywdzonemu kierowcy, pasażerom (również pasażerom podróżującym ze sprawcą wypadku!), pieszym i rowerzystom.

Odszkodowanie za uszkodzony samochód

To najpowszechniejsze świadczenie, o które ubiegają się osoby pokrzywdzone w efekcie kraksy bądź wypadku samochodowego. Szkoda może zostać zlikwidowana na dwa rodzaje – gotówkowo (forma kosztorysowa – ubezpieczyciel płaci zadośćuczynienie na bazie wyceny rzeczoznawcy) bądź bezgotówkowo (forma warsztatowa – pojazd jest naprawiany w warsztacie, z jakim towarzystwo ubezpieczeniowe podpisało umowę). Jeśli samochód ma mniej aniżeli 6 lat (bądź więcej – pojazd zabytkowy), zadośćuczynienie winno zostać rozszerzone o ubytek jego wartości handlowej.

Wielkość odszkodowania za zniszczony pojazd

Otrzymałeś decyzję od ubezpieczyciela oraz okazało się, iż przyznana suma odszkodowania nie starczy na pokrycie kosztów naprawy? Niestety, wypłacenie zaniżonego odszkodowania to dość powszechna praktyka. W pierwszej kolejności powinieneś dobrze zbadać decyzję zakładu ubezpieczeń oraz zobaczyć, jak został opracowany kosztorys. Częstą praktyką jest przyjmowanie do wyliczeń obniżonych wartości zepsutych części (np. brane są pod uwagę tanie zamienniki, w sytuacji kiedy zniszczeniu uległy części oryginalne).

Jak można otrzymać odszkodowanie z OC sprawcy wypadku?

Pierwszym krokiem do osiągnięcia odszkodowania z OC sprawcy wypadku jest określenie numeru polisy OC sprawcy i nazwy zakładu ubezpieczeń. Miejsce na wprowadzenie tychże informacji poprzez sprawcę wypadku znajduje się we wszelkich ogólnych wzorach tzw. oświadczeń powypadkowych. W sytuacji, gdy nie napisano oświadczenia (np. sprawca oddalił się z miejsca zdarzenia), należy zapisać numery rejestracyjne samochodu sprawcy – na tejże bazie Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) określa zakład ubezpieczeń, w jakim ubezpieczony jest sprawca wypadku.