23 czerwca, 2024
Jakie czynności powinny być wykonane podczas przeglądu instalacji gazowej?

Jakie czynności powinny być wykonane podczas przeglądu instalacji gazowej?

Gaz jest obecnie tanim i ekologicznym paliwem, dlatego też coraz częściej w domach jednorodzinnych zakłada się ogrzewanie gazowe. Aby zapewnić sobie bezpieczeństwo użytkowania instalacji gazowej, należy pamiętać o jej regularnych przeglądach. Sam budynek nie może być natomiast użytkowany aż do momentu wykonania szczelności instalacji – nawet stosunkowo nieznaczne ulatnianie się gazu może być tragiczne w skutkach.

Jak często wykonywać przegląd instalacji?

Instalacja gazowa wymaga dużej ostrożności – każdy użytkownik domu wykorzystującego gaz w kuchence oraz do ogrzewania powinien pamiętać o regularnych przeglądach. Można je przeprowadzać o dowolnej porze roku, chociaż zazwyczaj wykonuje się przeglądy przed rozpoczęciem okresu grzewczego. Nie ma przepisów, które nakładają na właścicieli domów jednorodzinnych obowiązek takich przeglądów, natomiast spółdzielnie czy właściciele budynków jednorodzinnych muszą przegląd wykonać co najmniej raz na 12 miesięcy. Próba szczelności obowiązkowo musi być wykonana przed przekazaniem instalacji do użytkowania. Kiedy instalacja jest remontowana lub nie była użytkowana przez co najmniej 6 ostatnich miesięcy.

Jak powinien wyglądać przegląd instalacji gazowej?

Specjalista zaproszony do domu w celu wykonania rutynowego przeglądu zobowiązany jest do sprawdzenia elementów instalacji gazowej znajdującej się na zewnątrz domu oraz w jego wnętrzu. Sprawdza się wszystkie połączenia przewodów, armatury i gazomierzy, kurki, zawory czy złączki. Podczas przeglądu sprawdzone powinny być aparaty gazomierzy we wszystkich pomieszczeniach, a także szczelność całej instalacji. W tym celu wykorzystywany jest gazometr. Przegląd obejmuje ponadto sprawdzenie poprawności procesu spalania gazu, np. w kuchence. Każdy rzetelnie przeprowadzony przegląd musi zostać zakończony spisaniem protokołu. Protokół zawiera informacje o wyniku przeglądu oraz dane o stanie technicznym instalacji. W protokole muszą znaleźć się informacje o wszystkich wykonywanych pomiarach oraz ich wyniki. W przypadku wykrycia usterek, użytkownik instalacji musi otrzymać zalecenia odnośnie dalszego postępowania. Najczęściej może to być polecenie usunięcia usterek lub zalecenie modernizacji instalacji.

Ile kosztuje przegląd?

Przegląd instalacji gazowej wykonany przez specjalistyczną firmę AKWIN nie jest drogi. Dla budynków wielorodzinnych stawki wynoszą około 20 złotych od jednego lokalu. W przypadku domów prywatnych, zwykle jest to około 2 złote za metry kwadratowy powierzchni. Nie jest to duży wydatek, a może mieć decydujący wpływ na bezpieczeństwo użytkowników instalacji gazowej.