Hydroizolacja fundamentów - jak chronić dom przed wodą?

Hydroizolacja fundamentów – jak chronić dom przed wodą?

Hydroizolacja fundamentów jest jedną z podstawowych czynności wykonywanych przy budowie domu. Fundamenty narażone są na stałe obcowanie z wilgocią i wodami gruntowymi, dlatego też powinniśmy zadbać o ich skuteczną ochronę. Czynność ta wymaga niezwykłej staranności, gdyż niedostateczne zabezpieczenie powoduje zawilgocenie budynku, a co za tym idzie powstawanie mikroorganizmów oraz osłabień konstrukcyjnych. Jak chronić dom przed wodą? Dowiedz się, jak wygląda prawidłowa hydroizolacja fundamentów.

Skutki oddziaływania wody na fundament

Długotrwałe zawilgocenie fundamentów prowadzi do przedostawanie się wody w głąb murów, co skutkuje korozją biologiczną w postaci pleśni i grzybów oraz powstawaniem uszkodzeń konstrukcji ścian. Defekty te pojawiają się z dwóch powodów. Pierwszym z nich jest zamarzanie wody wewnątrz muru, co prowadzi do jego rozsadzania, natomiast drugim jest zawartość w wodzie substancji chemicznych, które wnikają w ścianę, skutkiem czego zauważamy przebarwienia i wykwity solne, a także odpadający tynk i farbę.

Hydroizolacja fundamentów - jak chronić dom przed wodą?Do czego służy hydroizolacja fundamentów i w jaki sposób wybrać odpowiednią metodę?

Zadaniem hydroizolacji fundamentów jest trwałe i szczelne zabezpieczenie przed oddziaływaniem wody i wilgoci. W szczególności zadbanie o ochronę miejsc narażonych na przedostawanie się wody w głąb muru, takich jak styk ścian z fundamentem. Przygotowując się do wykonania hydroizolacji, musimy każdy przypadek rozpatrywać z osobna, a w szczególności określić rodzaj występującej wilgoci oraz czy jest ona jedynie okresowa, czy też trwała.

Wyodrębniamy aż cztery rodzaje wilgoci i wód gruntowych oddziałujących poprzez parcie na konstrukcję fundamentu budynku. Są nimi:

 1. Wilgoć gruntowa – naturalnie występująca w gruncie,
 2. Spiętrzająca się woda infiltracyjna – wtedy, kiedy niemożliwe jest swobodne przepływanie wód opadowych wzdłuż ściany,
 3. Niespiętrzająca się woda infiltracyjna – w takim wypadku stosujemy zabezpieczenie o mniejszej grubości oraz drenaż na poziomie posadowienia obiektu,
 4. Wilgoć gruntowa pod ciśnieniem – równie niebezpieczna, jak spiętrzająca woda infiltracyjna, dlatego w obu przypadkach stosuje się masy polimerowo-bitumiczne.

Dobrze wykonany system hydroizolacji fundamentów zapewnia wysoką elastyczność umożliwiającą mostkowanie rys oraz utrzymywanie odpowiedniego poziomu przyczepności do podłoża. Co więcej, należy zwrócić uwagę na jak najkrótszy czas wysychania tak, aby uniemożliwić zmycie świeżo położonej warstwy izolacyjnej przez opady deszczu. Jedną z korzyści jest również uniwersalność produktu, która sprawia, że można go używać niemal na każdym podłożu.

W jaki sposób wykonać hydroizolacje fundamentów?

Schemat wykonania poprawnej hydroizolacji fundamentów na przykładzie zastosowania masy polimerowo-bitumicznej:

 1. Fundament budynku – płyta lub ława fundamentowa wykonana z betonu, lub żelbetu.
 2. Izolacja pozioma – zabezpieczająca przed podciąganiem kapilarnym, a także poprawiająca przyczepność między fundamentem a ścianą. Izolacja pozioma wykonywana jest ze szlamu mineralnego.
 3. Grunt — pod bitumiczną izolację grubowarstwową stosuje się weber.tec 901. Mieszamy go w proporcjach 1 do 10 z wodą.
 4. Masa polimerowo-bitumiczna – po nałożeniu gruntu oraz wykonaniu wyobleń w miejscach łączących podłoże ze ścianą, które należało wyprofilować, nakładamy izolację właściwą.
 5. Siatka z włókna szklanego – niezwykle pomocna przy wykonywaniu kontroli grubości wykonanej izolacji, działanie to jednak nie jest konieczne.
 6. Styropian – powinien charakteryzować się wysoką wytrzymałością. Jego zadaniem jest zarówno ocieplenie konstrukcji, jak i zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi. Przyklejamy go na suchą powierzchnię z wykorzystaniem tego samego produktu, z którego wykonana została izolacja. Musimy pamiętać o jego odpowiednim docięciu tak, aby odpowiednio przylegał w miejscu łączenia ze ścianą.
 7. Warstwy posadzkowe — folia polietylenowa, siatka stalowa, jastrych, zaprawa klejowa, płytki ceramiczne wraz z zaprawą do spoinowania oraz panel izolacyjno-drenażowy.

Dowiedz się Więcej