Jak działają firmy skupujące szkody OC?

Jak działają firmy skupujące szkody OC?

Obecnie wiele firm ubezpieczeniowych zaniża wysokość odszkodowania należnego z ubezpieczenia OC sprawcy, co jest praktyką niezgodną z prawem. Osoba poszkodowana w wypadku może czuć się pokrzywdzona, gdyż proponowana przez ubezpieczyciela kwota odszkodowania często nie pokrywa kosztów naprawy, a wręcz jest śmiesznie niska. W takiej sytuacji, aby uzyskać dopłatę do odszkodowania, poszkodowany może zgłosić się do firm skupujących szkody OC w celu wykupu szkody albo też może podpisać umowę o reprezentowaniu przez firmę skupującą w sporze z Towarzystwem Ubezpieczeniowym.

W jaki sposób działają takie firmy?

Jak działają firmy skupujące szkody OC?Otóż po skontaktowaniu się z firmą skupującą szkody OC poszkodowany powinien przesłać zgromadzone dokumenty w sprawie, takie jak kosztorys naprawy samochodu oraz otrzymaną decyzję o przyznaniu odszkodowania po stłuczce. Wówczas firma może dokonać szczegółowej analizy i ustalić zasady przyszłej współpracy. Po weryfikacji, firma kontaktuje się z klientem z informacją dotyczącą proponowanej ceny za wykup szkody oraz ustala, jakie ostatecznie dokumenty trzeba podpisać, aby odkup odszkodowania doszedł do skutku. Klient przed podjęciem decyzji ma czas do zastanowienia się, czy akceptuje oferowaną cenę oraz przedstawione warunki. Jeżeli klient jest usatysfakcjonowany, wówczas po finalizacji umowy, dostaje on gotówkę a firma skupująca już samodzielnie przystępuje do dochodzenia dalszych roszczeń z Towarzystwem Ubezpieczeniowym w celu wyegzekwowania pieniędzy. Warto również pamiętać, iż klient może zdecydować się na sprzedaż szkody jedynie nie starszej niż 3 lata, w innych przypadku jeżeli okres ten jest dłuższy, sprzedaż jest niemożliwa i dochodzi do przedawnienia. W sytuacji, gdy klient decyduje się na reprezentację przez firmę w sądzie, musi liczyć się z faktem, iż powinien on brać udział przez cały ten czas w sporze z firmą ubezpieczającą, a pieniądze zostaną wypłacone jedynie w przypadku zakończenia się sprawy sukcesem. Wadą takiego rozwiązania jest istniejące prawdopodobieństwo, iż proces będzie toczył się przez długi okres czasu oraz to, że sprawa może zakończyć się ostatecznie przegraną.

Jak wybrać dobrą firmę odszkodowawczą?

Na rynku istnieje coraz więcej podmiotów skupujących szkody OC, a co za tym idzie przy wyborze firmy należy kierować się dużą ostrożnością, aby nie paść ofiarą oszustwa. Firmy te podejmują się dużego ryzyka w momencie odkupu szkody, ponieważ później muszą udowodnić ubezpieczycielowi, iż zaniżył on należne odszkodowanie klientowi i muszą wyegzekwować pieniądze w sporze z Towarzystwem Ubezpieczeniowym. Nigdy jednak nie mogą być pewne zakończenia się sprawy sukcesem. Poszukując firmy, która oferuje odkup odszkodowania warto zapoznać się z ofertą Instytutu Rzeczoznawstwa Motoryzacyjnego TB Ekspert. Więcej informacji znajdziesz pod linkiem – tbekspert.pl