Faktoring, zobowiązaniowy, zakupowy, odwrotny co to jest i jak działa

Faktoring, zobowiązaniowy, zakupowy, odwrotny co to jest i jak działa

Pisząc o faktoringu z perspektywy przedsiębiorcy możemy w pewnym uproszczeniu stwierdzić, że faktoring to tak naprawdę sprzedaż faktur za gotówkę. Choć jest to pewne uproszczenie, to z punktu widzenia klienta niczego nie zmienia, a cały bagaż pracy związanej z rozliczeniami spada zwykle na firmę faktoringową. To pewnie dlatego firmy coraz chętniej korzystają z tego instrumentu. Wg danych statystycznych na koniec 2020 roku z faktoringu korzysta w Polsce aktywnie już 18 tysięcy firm, a łączne obroty firm faktoringowych przekroczyły 270 mld złotych. Te dane muszą robić wrażenie. Tym bardziej, że jeszcze do niedawna faktoring był instrumentem finansowym dostępnym niemal wyłącznie w bankach i tylko do dla ograniczonej grupy firmy. Dzisiaj, dzięki aktywności firmy technologiczno-finansowych powstało wiele rozwiązań oferujących dostęp do faktoringu nawet świeżo upieczonym przedsiębiorcom.

W klasycznym przypadku faktorant (czyli przedsiębiorca) oddaje do faktoringu (faktora) swoje należności (wynikające z faktur sprzedaży). Jak się jednak okazuje na rynku istnieje wiele innych, często nietypowych form faktoringu. Jedną z nich jest faktoring odwrotny.

Czym jest faktoring odwrotny?

Faktoring odwrotny, znany jest również jako zobowiązaniowy lub zakupowy. To idealny sposób na terminowe regulowanie zobowiązań wobec dostawców bez angażowania własnego kapitału oraz zbędnych formalności kredytowych. Prześledźmy ten proces na przykładzie. Właściciel sklepu spożywczego S kupuje towary od swojego dostawcy D, które następnie są wystawiane do sprzedaży na regały sklepowe. Towar na półce sklepowej potrafi przeleżeć np. 3-4 m-ce. Dostawca wystawił fakturę z terminem 30 dni i spodziewa się zapłaty w terminie. Nasz przedsiębiorca musi zatem zabezpieczyć się przed utratą płynności finansowej. Po pierwsze musi zdobyć pieniądze na zapłatę faktury za 30 dni dla dostawcy D oraz dodatkowo na zapłatę innych zobowiązań jak wynagrodzenia pracowników, media, koszty najmu, etc.

Jak działa usługa faktoringu odwrotnego?

Aby rozwiązać swój problem, przedsiębiorca skorzysta z finansowania w formie faktoringu odwrotnego. Po przeprowadzeniu procesu analizy kredytowej oraz oszacowania ryzyka  faktor udziela przedsiębiorcy limitu na transakcje faktoringu odwrotnego do określonej kwoty zaangażowania.

Właściciel sklepu przekazuje teraz faktorowi faktury zakupu, które faktor opłaca bezpośrednio do dostawcy D w terminie ich wymagalności. Dodatkowo firma faktoringowa udziela prolongaty na spłatę (finansowania) na okres 60 dni. Kiedy towar w końcu się sprzeda, część środków właściciel sklepu przeznacza na spłatę zobowiązania wobec firmy faktoringowej W ten sposób przedsiębiorca nie pozostaje w zwłoce wobec dostawcy i stać go na terminowanie regulowanie własnych.  I taki cykl regularnie się powtarza.

Faktoring zakupowy jest szczególnie korzystny dla firm które sprzedają swoje towary i usługi bezpośrednio do  konsumentów oraz wszędzie tam gdzie cykl konwersji gotówki jest dodatni. Dzięki usłudze faktoringu odwrotnego przedsiębiorca może opłacić w terminie koszty stałe np. wynagrodzenia dla swoich pracowników bądź składki do ZUS.

Faktoring odwrotny – Zobacz Więcej