Szkolenia BHP – obowiązkiem pracodawcy

Szkolenia BHP – obowiązkiem pracodawcy

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest zapewnienie podwładnym szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy – zarówno zaraz po podpisaniu umowy o pracę, jak i później, kiedy chodzi o tzw. szkolenia okresowe. Dotyczy to także osób skierowanych do wykonania obowiązków służbowych na terenie danej firmy, mimo że są zatrudnione przez innego pracodawcę. Dotyczy to np. zewnętrznej ekipy sprzątającej.

Szkolenie BHP musi być prowadzone przez osoby upoważnione i odpowiednio przygotowane do takiego zadania. Powinny one cały czas doszkalać się w zakresie zmieniających się przepisów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.

Zarówno wstępne, jak i okresowe szkolenia muszą bezwzględnie odnosić się do:

  • podstawowych zasad z zakresu BHP
  • ryzyka związanego z wykonywaniem obowiązków służbowych na konkretnych stanowiskach
  • zasad udzielania pierwszej pomocy
  • przepisów przeciwpożarowych
  • zagrożeń wypadkowych i chorobowych wiążących się z wykonywaną pracą
  • umiejętności postępowania w sytuacjach zagrożenia oraz awaryjnych.

Szkolenia BHP – obowiązkiem pracodawcyTreść konkretnych wykładów powinny być dostosowana zarówno do charakteru całej firmy, jak i do poszczególnych stanowisk. Jest to  istotne zwłaszcza w przypadkach przedsiębiorstw produkcyjnych, które mają zarówno dział odpowiedzialnych właśnie za produkcję, jak i za administrowanie firmą. W takich firmach, na tak różnych stanowiskach, należy brać pod uwagę po części te same, a po części zupełnie różne sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu pracowników. Osoba prowadząca szkolenia BHP musi rozgraniczać pod tym względem prowadzone wykłady i dostosowywać je do poszczególnych zatrudnionych w firmie osób.

Jeżeli pracownik będzie pracował na więcej, niż jednym stanowisku, powinien przejść szkolenie z zakresu BHP odnośnie każdego ze wskazanych stanowisk.

Nie zatrudniając własnego pracownika, czy wręcz zespołu odpowiedzialnego za szkolenia BHP, pracodawca musi zlecić przeprowadzanie szkoleń podmiotom zewnętrznym. Przy tym należy przekazać takiej firmie dokładne dane dotyczące przedsiębiorstwa zlecającego szkolenia, szczególnie te związane z możliwymi zagrożeniami, przyczynami ich występowania, drogami ewakuacji, ilością pracowników, dostępnymi urządzeniami, systemem dostarczania energii elektrycznej, zagrożeniu na stanowisku pracy oraz informacje o środkach ochrony pracownika jak odzież ochronna czy obuwie ochronne itd. To pomoże tak przygotować szkolenie, aby odpowiadało ono w pełni charakterowi konkretnej placówki.

Kiedy dochodzi do wypadku z udziałem pracownika, jednym z podstawowych działań pracodawcy jest ustalenie, czy posiadał ona aktualne szkolenie BHP, co jest szczególnie ważne, jeżeli w miejscu pracy zaszły pewne zmiany – np. wprowadzono nowe maszyny produkcyjne lub zmieniono przebieg drogi ewakuacyjnej. Obowiązkiem pracodawcy jest kompleksowe poinformowanie podwładnych o takich zmianach i dostosować do nich kolejne szkolenia BHP.