Studia dla pracowników socjalnych

Studia dla pracowników socjalnych

Studia na kierunku praca socjalna są to studia doskonalące. Z pewnością przydadzą się osobom pracującym z ludźmi. Studia mogą być adresowane do nauczycieli wielokulturowych uczniów, do pracowników socjalnych, doradców zawodowych, pracowników policji, pielęgniarek środowiskowych oraz wielu innych osób mających styczność z cudzoziemcami w Polsce.

Uczestnicy wykładów nabędą wiedzę z zakresu mediacji międzykulturowych, psychologii, komunikacji, transakcji, antropologii kultury oraz psycholingwistyki. Studia powstały z myślą o osobach chcących mieć realny wpływ na poprawę bezpieczeństwa i komunikacji z cudzoziemcami. Wraz z napływem imigrantów czy uchodźców, narastać mogą konflikty na tle kulturowym, religijnym, czy etnicznym. Absolwenci kierunku posiądą wiedzę dotyczącą procesów migracyjnych i wielu innych kwestii z tym związanych. Studia podyplomowe dla pracowników socjalnych w Krakowie to rozwiązanie dla osób chcących pogłębić swoją wiedzę dotyczącą kultury międzynarodowej. Słuchacze posiądą nowe umiejętności przydające się w codziennej pracy. W trakcie studiów studenci nabędą wiedzę o zasadach aktywizacji społecznej, możliwości tworzenia projektów edukacyjnych, jak również animacji kulturowej.

Kariera zawodowa

Wybierając bezpłatne studia podyplomowe na Akademii Ignatianum w Krakowie można mieć pewność, że zakres zdobytej wiedzy pozwoli na rozwój kariery zawodowej. Osoba będąca absolwentem studiów jest w pełni przygotowana do pełnienia roli mediatora w konfliktach międzykulturowych. Zdobyte podczas zajęć umiejętności interpersonalne są dużym atutem na rynku pracy, gdyż ceniona wśród pracodawców jest umiejętność komunikacji międzykulturowej. Każda nowoczesna szkoła powinna posiadać przynajmniej jednego takiego specjalistę w gronie swoich nauczycieli.

Hasło praca socjalna studia Kraków powinna przywodzić na myśl kierunki takie jak Komunikacja i migracje kulturowe. Skoncentrowane, trwające dwa semestry studia podyplomowe, pozwolą absolwentom podjąć pracę w instytucjach publicznych, samorządowych jak i prywatnych, gdzie pracuje się z cudzoziemcami. Branża turystyczna, odpowiedzialna w dużym stopniu za kontakt z cudzoziemcami, chcąc utrzymać wysoką jakość obsługi swoich zagranicznych klientów, również stawia na profesjonalistów. Branża medialna kierująca swój przekaz do dużej liczby odbiorców również musi zwrócić uwagę, aby treści były poprawne międzykulturowo. W tych jak i wielu innych miejscach wiedza ta wydaje się być obowiązkowa. Warto więc zostać takim specjalistą już dziś.