Rzeczoznawca samochodowy Kraków – cennik

Rzeczoznawca samochodowy Kraków – cennik

Rzeczoznawcy samochodowi najczęściej współpracują z firmami ubezpieczeniowymi. Wykonują dla nich inspekcję samochodów, które zostały uszkodzone podczas wypadków czy kolizji. Pracują stacjonarnie, ale też wyjeżdżają na miejsce wypadku, by tam dokonać oględzin. Podstawowym celem ich pracy jest wyliczenie kwoty, jaką powinna zapłacić firma ubezpieczeniowa za koszty naprawy. Do zadań rzeczoznawcy samochodowego należą również negocjacje z dostawcami i właścicielami magazynów kosztów części oraz napraw pojazdów  a także negocjowanie rozliczeń z klientami ubezpieczyciela. Tego rodzaju praca wymaga również spędzania czasu w warsztatach samochodowych oraz znajomości technik naprawczych, polis i prawa obowiązującego dla tego typu roszczeń odszkodowawczych.

Rzeczoznawca samochodowy Kraków – cennik

Cennik usług rzeczoznawcy samochodowego utrzymuje się na dosyć podobnym poziomie w całym kraju, chociaż szczegóły zależą w dużej mierze od ubezpieczyciela. Rzeczoznawca dokonuje kompleksowej oceny technicznej auta powypadkowego każdego rodzaju, dla potrzeb roszczeń odszkodowawczych. Zwykle wycena ich pracy dzieli się na kilka kategorii.

 • przy braku szkody całkowitej, czyli wtedy, gdy koszt naprawy nie przekracza wartości pojazdu, a cena usługi rzeczoznawcy wynika z wysokości kosztu kalkulowanej naprawy
 • przy szkodzie całkowitej, czyli wtedy, gdy koszt naprawy przekracza wartość pojazdu, a cena usługi rzeczoznawcy wynika z wartości uszkodzonego pojazdu

Opinia techniczna dokonana przez rzeczoznawcę samochodowego

Rzeczoznawca formułuje swoją opinię na temat samochodu, który brał udział w wypadku lub kolizji. Aby opinia była wyczerpująca powinna zawierać:

 • identyfikację pojazdu  razem z aktualną dokumentacją fotograficzną
 • zapis oględzin uszkodzonego samochodu razem z  dokumentacją fotograficzną
 • dokładny opis uszkodzeń każdego z elementów pojazdu razem z dokumentacją fotograficzną
 • zdefiniowanie stanu technicznego uszkodzonego auta
 • zapis pomiarów diagnostycznych wraz z interpretacją i dokumentacją fotograficzną
 • zapis z badań pomiaru grubości warstwy lakierniczej wraz z dokumentacją fotograficzną
 • sporządzenie kosztorysu naprawy
 • wycenę wartości rynkowej samochodu
 • wycenę  wartości pozostałości pojazdu po wypadku

Rzeczoznawcy samochodowi muszą posiadać wiele różnych umiejętności, ale kluczowa jest znajomość mechaniki. Mogą oni zostać przeszkoleni do pracy przez samego ubezpieczyciela lub posiadać obiektywne certyfikaty potwierdzające ich wiedzę specjalistyczną. Aplikujący na stanowisko rzeczoznawcy mogą uzyskiwać certyfikat techniczny w szkole wyższej.

Dowiedz się Więcej