Rodzaje monstrancji i gdzie mogę je kupić w Krakowie?

Rodzaje monstrancji i gdzie mogę je kupić w Krakowie?

Kielich mszalny, patena, monstrancja, ampułki, kustodia to naczynia liturgiczne używane podczas sprawowania mszy św. a także do przechowywania konsekrowanej hostii, wina i wody. Spośród tych przedmiotów monstrancja, kielich i pateny pełnią najważniejszą funkcję. Naczynia te należą do grupy vasa sacra, czyli świętych naczyń. Zanim zostaną użyte w czasie mszy św., muszą zostać poświęcone przez biskupa.

Rodzaje monstrancji i gdzie mogę je kupić w Krakowie?

Budowa i rodzaje monstrancji

Monstrancja zbudowana jest ze stopy, trzonu z nodusem i melchizedekiem. Naczynie wieńczy najczęściej krzyż święty lub figura Chrystusa Zmartwychwstałego. Kształt, kruszec, forma, zdobienia jakie składają się na monstrancję ukształtowały się wraz z rozpowszechnianiem kultu Bożego Ciała. Przeznaczeniem monstrancji jest prezentacja Najświętszego Sakramentu, do tej roli dobierane są najszlachetniejsze materiały: złoto lub inne szlachetne surowce, drogie kamienie. Monstrancje najczęściej są dziełem wysokiej klasy złotnictwa.

W okresie średniowiecza monstrancja przybrała kształt stylizowanej wieżowej kapliczki stanowiącej swojego rodzaju świątynię na Bożego Ciała. W czasach nowożytnych przybiera ona najczęściej formę solaryczną, w postaci promienistej (gotyk promienisty) glorii, w samym centrum umieszczona jest hostia. 

Gdzie kupuje się naczynia liturgiczne w Krakowie?

Wszelkie naczynia liturgiczne, w tym monstrancję można kupować w przykościelnych sklepach z dewocjonaliami, online lub poprzez Pracownie Brązowniczą Sacrum, która od lat zajmuje się rozprowadzaniem naczyń liturgicznych w tym monstrancji.