Relikwiarze – czym są i do czego służą?

W historii chrześcijaństwa męczennicy zajmują szczególne miejsce. Prześladowani, zabijani często w szczególnie okrutny sposób z powodu swojej wiary, oddawali za nią życie. Ich śmierć potwierdzała tylko śmierć Jezusa, naśladowała jego męczeństwo. Na stronach Biblii można znaleźć opisy męczeńskiej śmierci przyszłych świętych i rosnącego ich kultu. Po edykcie mediolańskim chrześcijanie odzyskali stopniowo wolność religijną. Od tego czasu mianowali oni wielu nowych świętych, którzy zasłużyli się swoim codziennym życiem.

Czy jest i do czego służy relikwiarz?

Pierwsze chrześcijańskie kościoły powstawały nad grobami męczenników, wyrosły z tradycji biesiadowania nad grobami i potrzebą ochrony biesiadników. Najpierw zadaszenia, potem kapliczki a na koniec okazały kościół. Do dzisiaj pod ołtarzami wczesnochrześcijańskich kościołów i katedr złożone są szczątki świętych, już nie tylko męczenników.

Aby otrzymać pozwolenie na budowę kościoła należało udowodnić obecność ciała męczennika lub świętego, kościół miał bowiem stanowić jeden z elementów kultu. Powstał zwyczaj dzielenia ciała zmarłego na fragmenty i umieszczania ich w specjalnych pojemnikach.  I wtedy pojawiły się relikwiarze, które służyły do przechowywania świętych szczątków. Początkowo skromne, z czasem te niewielkie skrzyneczki, pudełka, pojemniki zamieniały się we wspaniałe, drogocenne, charakteryzujące się wspaniałym kunsztem artystycznym dzieła sztuki.

Relikwiarze do dzisiaj są najcenniejszymi elementami kultu religijnego, podziwiane i przechowywane w specjalnych warunkach, czasem  muzealnych, czasem jako nieodłączna część świątyni.