Na jakiej podstawie biuro tłumaczeń ustala cennik?

Na jakiej podstawie biuro tłumaczeń ustala cennik?

Szukając tłumacza do przetłumaczenie dokumentów albo listu biznesowego można znaleźć wiele biur tłumaczeń czy też oferty tłumaczy przysięgłych. Ale zasada wyliczania ceny za usługę jest jedna: indywidualnie. Mało, które biuro ma sztywny cennik usług, ponieważ cenę ustala się na podstawie między innymi tego, co ma być przedmiotem tłumaczenia, języka – specjalistyczny, codzienny, biznesowy, czy też objętości zamówienia i oczekiwanego przez klienta czasu realizacji tłumaczenia.

Na jakiej podstawie biuro tłumaczeń ustala cennik?Specjalistyczny tekst

Najtrudniejsze jest tłumaczenie specjalistycznego tekstu np. medycznego. Takie teksty muszą być tłumaczone nie tylko przez osoby, które bardzo dobrze znają język obcy, ale też specjalistów w danej dziedzinie, dlatego często zdarza się, że np. teksty medyczne tłumaczą sami lekarze albo studenci medycyny. Jeśli tekst jest okolony schematami, tabelami itp. również dłużej zajmie jego przełożenie i będzie to trudniejsze niż przełożenie tekstu listu do kolegi. Dlatego też takie teksty nie tylko wyceniane są najdrożej, ale również ich czas realizacji jest zwykle dłuższy.

Im szybciej, tym wyższa cena

Każdy tłumacz ma inne tempo i metodę pracy. Dużo też zależy od specyfikacji samego tekstu. Jednak można przyjąć, że dziennie wprawiony tłumacz może przełożyć 5-10 stron. Dlatego też jeśli potrzeba przełożyć w ciągu 5 dni 100 stron nad takim tłumaczeniem będzie musiało pracować kilka osób, a to oznacza wyższą cenę dla klienta. Ponadto każda strona liczona jest inaczej. Niektóre teksty zapisane są mniejszą czcionką np. 10 pkt, a inne napisane były czcionką 14 pkt. Dlatego też rozlicza się na koniec ilość zapisanych znaków w tłumaczeniu, a nie samą ilość stron.

Tekst w formie elektronicznej kontra papier

Po pierwsze jeśli tekst źródłowy jest oddawany w formie papierowej to możliwe jest tylko wstępne oszacowanie, ile tłumaczenie będzie kosztować. Jednak dla tekstu elektronicznego od razu można policzyć liczbę znaków i oszacować z dokładnością do 20-30% ile będzie finalnie kosztować tłumaczenie tekstu. W wypadku tekstów przekładanych z/na język rosyjski tłumaczenie jest droższe o 10-15% od innych języków ze względu na specyfikację tłumaczenia i przekład.

Po drugie ponieważ tłumacz pracuje w programie komputerowym np. Word to łatwiej mu tłumaczyć tekst podany w formie elektronicznej niż spoglądać na zadrukowaną kartkę i przepisywać tekst już w formie tłumaczenia. Ponadto niektóre osoby korzystają z innych programów komputerowych np. do weryfikowania poprawności tekstu, dlatego szybciej i łatwiej idzie tłumaczenie tekstu oddanego w formie elektronicznej. Co też może okazać się tańsze dla klienta.