Na co zwrócić uwagę przy podpisywaniu umowy o pracę?

Na co zwrócić uwagę przy podpisywaniu umowy o pracę?

Umowa o pracę to najważniejszy dokument, który powinien zostać zawarty pomiędzy pracownikiem a pracodawcą na piśmie. W momencie, gdy została zawarta umowa jedynie ustna i pracownik rozpoczyna pracę, to najpóźniej w dniu jej rozpoczęcia powinna zostać podpisana na piśmie przez obydwie strony.

Jaki dokumentów będzie wymagał pracodawca do podpisania umowy o pracę?

Podczas podpisywania umowy o pracę właściciel firmy może potrzebować od nas następujących dokumentów:

  • wypełnionego kwestionariusza przez osobę, która potrzebuje zatrudnienia
  • świadectwo pracy od poprzednich pracodawców wraz z potwierdzającymi zatrudnienie okresami
  • orzeczenia od lekarza, w którym stwierdza się, że pracownik nie ma żadnych przeciwwskazań do pracy na stanowisko, o które się ubiega
  • wszystkich certyfikatów oraz innych zaświadczeń, które potwierdzają kwalifikacje zawodowe
  • innych dokumentów, które są wymagane lub których wymaga pracodawca

Na co zwrócić uwagę przy podpisywaniu umowy o pracę?Właściciel firmy nie może żądać od kobiety ubiegającej się o pracę informacji, iż jest ona w ciąży, jeżeli dana praca może być wykonywana przez kobiety, które spodziewają się dziecka. Podobnie jest w sytuacji, kiedy chodzi o zaświadczenie o niekaralności. W tym przypadku, jeżeli na umowie o pracę nie mamy żadnych wymogów dotyczących tego, iż takie zaświadczenie potrzebujemy, to pracodawca nie może od nas wymagać takiego zaświadczenia.

Na co zwrócić uwagę przy podpisywaniu umowy o pracę?

Podpisując umowę o pracę powinniśmy pamiętać, aby zwrócić uwagę na:

  • rodzaj wykonywanej pracy
  • miejsce, w którym będziemy wykonywać pracę
  • termin, w którym rozpoczynamy pracę
  • wynagrodzenie
  • oraz wymiar czasu pracy

W każdej umowie o pracę powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na rodzaj wykonywanej pracy, ponieważ bez tej informacji umowa nie może zostać zawarta. W przypadku gdy zabraknie tej informacji, to przyjmuje się, że umowa podpisywana jest na pełen etat. Podobnie jest w sytuacji, gdy nie mamy terminu rozpoczęcia pracy, więc wtedy jest ona rozpoczęta w dniu, w którym podpisujemy umowę.

Jaka jest wysokość wynagrodzenia w umowie o pracę?

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, kiedy podpisujemy umowę o pracę i jesteśmy zatrudniani na pełen etat, to nie możemy otrzymać niższego wynagrodzenia niż to które w danym roku kalendarzowym jest minimalne. W 2018 roku minimalne wynagrodzenie za pracę na pełen etat wynosi 2100 zł brutto. W przypadku innych umów, gdy podpisywane są one na niepełny wymiar czasu pracy, to kwotę ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.