Na co zwrócić uwagę przy podpisywaniu umowy o pracę?

Na co zwrócić uwagę przy podpisywaniu umowy o pracę?

Umowa o pracę to najważniejszy dokument, który powinien zostać zawarty pomiędzy pracownikiem a pracodawcą na piśmie. W momencie, gdy została zawarta umowa jedynie ustna i pracownik rozpoczyna pracę, to najpóźniej w dniu jej rozpoczęcia powinna zostać podpisana na piśmie przez obydwie strony.

Jaki dokumentów będzie wymagał pracodawca do podpisania umowy o pracę?

Podczas podpisywania umowy o pracę właściciel firmy może potrzebować od nas następujących dokumentów:

  • wypełnionego kwestionariusza przez osobę, która potrzebuje zatrudnienia
  • świadectwo pracy od poprzednich pracodawców wraz z potwierdzającymi zatrudnienie okresami
  • orzeczenia od lekarza, w którym stwierdza się, że pracownik nie ma żadnych przeciwwskazań do pracy na stanowisko, o które się ubiega
  • wszystkich certyfikatów oraz innych zaświadczeń, które potwierdzają kwalifikacje zawodowe
  • innych dokumentów, które są wymagane lub których wymaga pracodawca

Na co zwrócić uwagę przy podpisywaniu umowy o pracę?Właściciel firmy nie może żądać od kobiety ubiegającej się o pracę informacji, iż jest ona w ciąży, jeżeli dana praca może być wykonywana przez kobiety, które spodziewają się dziecka. Podobnie jest w sytuacji, kiedy chodzi o zaświadczenie o niekaralności. W tym przypadku, jeżeli na umowie o pracę nie mamy żadnych wymogów dotyczących tego, iż takie zaświadczenie potrzebujemy, to pracodawca nie może od nas wymagać takiego zaświadczenia.

Na co zwrócić uwagę przy podpisywaniu umowy o pracę?

Podpisując umowę o pracę powinniśmy pamiętać, aby zwrócić uwagę na:

  • rodzaj wykonywanej pracy
  • miejsce, w którym będziemy wykonywać pracę
  • termin, w którym rozpoczynamy pracę
  • wynagrodzenie
  • oraz wymiar czasu pracy

W każdej umowie o pracę powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na rodzaj wykonywanej pracy, ponieważ bez tej informacji umowa nie może zostać zawarta. W przypadku gdy zabraknie tej informacji, to przyjmuje się, że umowa podpisywana jest na pełen etat. Podobnie jest w sytuacji, gdy nie mamy terminu rozpoczęcia pracy, więc wtedy jest ona rozpoczęta w dniu, w którym podpisujemy umowę.

Jaka jest wysokość wynagrodzenia w umowie o pracę?

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, kiedy podpisujemy umowę o pracę i jesteśmy zatrudniani na pełen etat, to nie możemy otrzymać niższego wynagrodzenia niż to które w danym roku kalendarzowym jest minimalne. W 2018 roku minimalne wynagrodzenie za pracę na pełen etat wynosi 2100 zł brutto. W przypadku innych umów, gdy podpisywane są one na niepełny wymiar czasu pracy, to kwotę ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *