23 czerwca, 2024
Jak wygląda i na czym polega postępowanie windykacyjne?

Jak wygląda i na czym polega postępowanie windykacyjne?

Niestety, bardzo często firmy bądź osoby prywatne, zalegają z płatnościami. Odzyskanie należności jest bardzo istotne, ponieważ zachwiana może być płynność finansowa firmy. Postępowanie windykacyjne jest czasochłonne i problematyczne, jednak warto wiedzieć co można zrobić i w jaki sposób walczyć o należną zapłatę.

Rodzaje windykacji

Windykacja dzieli się na dwa rodzaje: polubowną i sądową. Polubowna polega na ciągłym kontakcie z dłużnikiem, negocjacje dotyczące spłaty długu. Profesjonalny windykator, przy chęci współpracy dłużnika, jest w stanie odzyskać należność na tym etapie. Niestety, jeśli nie ma chęci współpracy, a pomimo ponagleń i ustaleń zadłużenia nie da się odzyskać to należy wkroczyć na ścieżkę sądową. Jeśli wierzyciel otrzyma sądowy nakaz zapłaty istnieje szansa na egzekucję komorniczą i prawne odzyskanie zaległej płatności. 

Kolejność postępowania windykacyjnego

Jak wygląda i na czym polega postępowanie windykacyjne?Jeśli chodzi o kolejność postępowania windykacyjnego, to w momencie stwierdzenia faktu, że zadłużenie istnieje należy wykonać kroki, aby zakończyło się na windykacji polubownej. Dopiero jeśli wyczerpie się wszelkie środki w tym zakresie można skorzystać z możliwości windykacji sądowej. Na plus przy takim postępowaniu działa, jeśli posiada się dowody na to, że pomimo chęci ze strony wierzyciela do załatwienia sprawy polubownie – dłużnik unika kontaktu. Po postępowaniu w sądzie, gdy posiada się sądowy nakaz zapłaty następuje postępowanie klauzulowe, skutkiem czego zaczyna działać komornik. Istnieją 3 popularne sposoby na odzyskanie należności, komornik ma prawo do egzekucji z rachunku bankowego, wynagrodzenia bądź z nieruchomości należącej do dłużnika. Często do zakładu pracy osoby, wobec której toczy się postępowanie, wysyła się informację o decyzji sądu oraz prośbę o przesłanie określonej części wynagrodzenia za pracę. Korzystne jest też zajęcie nieruchomości czy też ruchomości i poprzez licytację komorniczą odzyskanie zaległych pieniędzy dla wierzyciela. Oczywiście łatwiejsze jest zajęcie wynagrodzenia lub ściągnięcie pieniędzy z konta, nie zawsze jest jednak taka możliwość.

Na rynku jest wiele ofert firm windykacyjnych. Oczywiście można skorzystać z takiej pomocy, jednak nie jest to tożsame z działaniem komornika. Firmy mogą jedynie nakłonić wierzyciela do dobrowolnej spłaty długu, nie mają możliwości zajęcia wynagrodzenia bądź majątku. Oczywiście, skuteczność takiej działalności windykacyjnej może być skuteczniejsza niż nasza własna inicjatywa. Należy pamiętać, że dług może ulec przedawnieniu dlatego bardzo ważne jest szybkie podjęcie działań mających na celu odzyskanie pieniędzy.  Decydując się na pomoc firmy wspomagającej windykację sprawdź ofertę jednej z nich: www.buzzz24.com