Doradztwo personalne Kraków, czyli szansa na sukces w biznesie

Doradztwo personalne Kraków, czyli szansa na sukces w biznesie

Od kilku lat polski rynek pracy cierpi na deficyt pracowników, chociaż ostatni rok tendencję tę powoli przekształca. Pracodawcy przekonują się, że skończył się czas taniej siły roboczej, a to z kolei staje się impulsem do wprowadzania zmian w obszarze zarządzania tak, by osiągnąć lub poprawić efektywność działania. W wielu firmach można jeszcze znaleźć spore rezerwy polegające choćby na inwestowaniu w pracowników już zatrudnionych czy weryfikacji oczekiwań w stosunku do nowo zatrudnianych.

Doradztwo personalne a rekrutacja pracowników

Doradztwo personalne Kraków, czyli szansa na sukces w biznesieNajwięcej korzyści z zatrudnienia doradztwa personalnego przynosi powiązanie go z pracownikami już na etapie rekrutacji. To właśnie wtedy, bardzo często, ważą się losy organizacji, a przynajmniej decyduje się tempo i dynamika rozwoju. To dlatego, jeżeli przedsiębiorca myśli o budowaniu od początku załogi przedsiębiorstwa czy tylko jego działu, warto zaangażować specjalistyczną firmę zajmującą się doradztwem personalnym. Doświadczeni rekruterzy “skomponują” grupę pracowników o określonych kompetencjach, uzupełniających się charakterach i zdolnościach przywódczych. W zależności od celu rekrutacji nowi pracownicy będą dysponować określonymi kompetencjami nie tylko twardymi, ale i miękkimi. Doradztwo personalne Kraków zadba o:

  • wybór najbardziej kompetentnych kandydatów zorientowanych na określone, wysunięte przez przedsiębiorcę cele “wyposażonych” w twarde i miękkie kompetencje
  • wytypowanie osób o szczególnych predyspozycjach rokujących w dłuższym okresie czasu, czyli takich, w których z pewnością powinno się inwestować
  • zmotywowanie rekrutowanych pracowników w taki sposób, by mieli oni poczucie przydatności dla organizacji budującej wzajemną lojalność

Motywowanie, wsparcie, rozwój

Optymalna współpraca pomiędzy organizacją a doradztwem personalnym Kraków nie powinna kończyć się wyłącznie na rekrutacji. Dostrzegając potrzeby pracodawcy, doradztwo personalne buduje schemat dokształcania skierowany do określonych pracowników w zależności od zajmowanych przez nich stanowisk. Siatka kompetencji zdobywanych przez pracowników powinna zostać podparta przywilejami i nagrodami. Stworzenie systemu nagród wspierających również kompetencje miękkie to skomplikowane zadanie wymagające empatii i zdrowego rozsądku jednocześnie. Odpowiednio zmotywowani pracownicy stają się bardziej produktywni, mniej zestresowani i bardziej kreatywni. Wspieranie rozwoju osobistego pracowników przynosi zawsze korzyści organizacji i to w wielu różnorodnych obszarach.