Co zrobić gdy małżonek nie wyraża zgody na rozwód?

Co zrobić gdy małżonek nie wyraża zgody na rozwód?

Jak pokazują badania, rozwód to jedno z najtrudniejszych doświadczeń w życiu. Zazwyczaj towarzyszy mu poczucie porażki oraz zranione serce, dlatego jak najszybciej chcemy załatwić sprawę. Niestety nie zawsze małżonkowie są zgodni co do tak radykalnego kroku. Zdarza się, że jedna ze stron nie chce się na to zgodzić i ma do tego prawo. Warto jednak pamiętać, że nie ma sytuacji bez wyjścia i nie musimy pozostawać w związku bez przyszłości na siłę.

Przede wszystkim liczą się fakty

Rozwód może zostać orzeczony jedynie, gdy nastąpił trwały, jak również zupełny rozkład pożycia między małżonkami. Warto pamiętać, że według definicji sądowej pożycie pojmowane jest pod trzema względami i dotyczy ono więzi fizycznej, emocjonalnej oraz materialnej. Niezwykle często zdarza się, że jedna ze stron nie chce się zgodzić na rozwód. W takiej sytuacji sprzeciw musi zostać bardzo dobrze uargumentowany, a także poparty dowodami. Zazwyczaj małżonek, który nie chce dopuścić do rozwodu, powołuje się na chwilowe problemy w związku, dobro rodziny lub akt przyznania się do winy, czyli zdrady przez powoda, który nie jest wystarczającą przesłanką do sądowego zakończenia małżeństwa. Jako strona składająca pozew o rozwód, musimy w takim przypadku przedstawić argumenty, które obalą tezy strony sprzeciwiającej się formalnemu rozpadowi związku.

Brak zgody i co dalej?

Złożenie sprzeciwu przez jedną ze stron może w efekcie spowodować oddalenie powództwa, jednak zanim to nastąpi, konieczne jest przeprowadzenie postępowania dowodowego, które będzie naszą szansą. W tym momencie musimy przedstawić wszelkie możliwe dowody na ustanie pożycia małżeńskiego. Pamiętajmy, że tak naprawdę, jeśli spełniamy przesłanki pozytywne na rzecz rozwodu, nie ma możliwości niezasądzenia go. Gdy uda nam się udowodnić, że zakończyła się w małżeństwie więź emocjonalna oraz fizyczna, strona stawiająca opór, może wnieść jedynie o ustalenie rozwodu z orzeczeniem o winie powoda. Najtrudniejszą sytuacją jest oświadczenie o wybaczeniu np. niewierności i chęci ratowania związku. Wtedy jedynym wyjściem jest separacja wydłużająca cały proces nawet o kilka lat.

Mając niezbite dowody na ustanie więzi małżeńskich, nie musimy obawiać się, że sąd odrzuci nasze powództwo. Warto jednak być przygotowanym na długą, ciężką oraz bardzo emocjonalną walkę. Konieczni mogą być także świadkowie potwierdzający naszą wersję wydarzeń. Również pomocny w tej walce może okazać się adwokat od rozwodów. Mimo wszystko postarajmy się uszanować uczucia drugiej strony, która także przeżywa całą sytuację i potrzebuje czasu, by zaakceptować ten stan rzeczy. Pamiętajmy, że napięcie biorące górę w takich sytuacjach, nie jest dobrym doradcą.

Więcej cennych informacji znajdziesz na stronie internetowej adwokata od rozwodów —> https://malgorzatatokarz.pl/