5 pytań do adwokata

5 pytań do adwokata

Zastanawiasz się czy należy Ci się spadek po zmarłym wuju? Twój najemca znów zalega z czynszem? A może wierzyciel spędza Ci sen z powiek domagając się spłaty długu? Takie pytania stanowią skomplikowaną zagadkę dla większości z nas, jednak są także codziennością pracy adwokata. Przyjęło się myśleć, że adwokat zajmuje się tylko sprawami karnymi, jednak to nieprawda. Współcześnie kancelarie adwokackie równie często przyjmują klientów borykających się z problemami prawnymi natury cywilnej. Prześledźmy 5 najczęstszych pytań, które usłyszy od klienta adwokat.

1. Kto jest uprawniony do spadku po zmarłej osobie?

5 pytań do adwokataW polskim porządku prawnym wyróżniamy dwa typy dziedziczenia: ustawowe oraz testamentowe. Dziedziczenie ustawowe aktualizuje się w przypadku, gdy zmarły nie pozostawił ważnego testamentu. W takiej sytuacji do dziedziczenia dochodzą określone grupy osób. Najczęściej spadek obejmuje małżonek oraz zstępni zmarłego. Jeśli zmarły nie posiada zstępnych, do dziedziczenia obok małżonka dochodzą rodzice zmarłego, a jeśli nie żyją – rodzeństwo zmarłego. Dziedziczyć po zmarłym mogą także zstępni rodzeństwa zmarłego, jego dziadkowie, jak i zstępni małżonka (pasierbowie). Jeśli żaden podmiot nie jest uprawniony do dziedziczenia po zmarłym, spadek obejmuje gmina ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego.

2. Co to jest zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych?

Zdolność prawna jest to zdolność do bycia podmiotem określonych praw i obowiązków. Przysługuje każdemu człowiekowi od momentu urodzenia do momentu śmierci. Natomiast zdolność do czynności prawnych jest to zdolność do dokonywania czynności prawnych, która ograniczona jest przez kryterium wieku oraz ubezwłasnowolnienia. Pełna zdolność do czynności prawnych przysługuje osobie pełnoletniej, która nie jest ubezwłasnowolniona w stopniu częściowym jak i całkowitym.

3. Otrzymałem od sądu nakaz zapłaty kwoty pieniężnej, co robić?

Sformułowany przez sąd nakaz zapłaty jest dla wierzyciela pierwszym krokiem do odzyskania długu. Dłużnik otrzymawszy taki dokument powinien dokładnie się z nim zapoznać, przede wszystkim sprawdzić czy kwota długu odpowiada rzeczywistości. Jeśli tak nie jest, dłużnik może złożyć w sądzie sprzeciw od nakazu zapłaty w terminie 14 dni od otrzymania dokumentu. Wówczas sprawa kierowana jest do postępowania sądowego.

4. Kupiłem przez internet uszkodzony sprzęt elektroniczny, jak mogę go zareklamować?

W przypadku zakupu towarów on-line, prawo działa na korzyść konsumenta. Kupujący ma prawo zwrócić towar do sklepu bez podawania jakiejkolwiek przyczyny, a więc także wówczas gdy towar jest sprawny, ale zwyczajnie klient chce odstąpić od zakupu. Istotny jest termin zwrotu, który wynosi 14 dni od dnia objęcia w posiadanie towaru.

5. Czy aby spisać testament muszę udać się do notariusza?

System prawny naszego kraju dopuszcza kilka rodzajów testamentów: notarialny, własnoręczny, allograficzny, a także testamenty specjalne. Najpopularniejszy oraz najprostszy w sporządzeniu pozostaje testament własnoręczny. Zgodnie z jego nazwą powinien być sporządzony własnoręcznie przez testatora oraz podpisany. Testament sporządzony własnoręcznie nie wymaga obecności notariusza ani jakiegokolwiek innego świadka. Istotne jest to, by sporządzić go odręcznie, bez posługiwania się komputerem lub maszyną do pisania.

Więcej o pracy adwokata na stronie: malgorzatatokarz.pl